5:08:00 CH

Bài thơ ngắn hay : NHỚ MẸ

NHỚ MẸ Đã từ lâu lá trầu úa trước sân Trái cau khô những lần hong gió bấc Bẹ chuối non cuối mùa run bần bật Ngõ ngày xưa lấ...
Được tạo bởi Blogger.