6:56:00 SA

Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

  Những người đầu tiên vào dinh Độc Lập PV Báo NNVN đã có dịp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử có mặt tại dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Họ đã kể...
Được tạo bởi Blogger.