1:51:00 CH

An hưởng tuổi già

Chúng ta vẫn thường nghe “an hưởng tuổi già”, nhưng trong thực tế, có người sống những tháng năm vui vẻ, còn có người lại u uất muộ...
Được tạo bởi Blogger.