4:19:00 SA

Ngày Gia Đình Việt Nam

Hôm nay 28/6/2009 là Ngày Gia Ðính Việt Nam , hàng năm ngày này được Nhà nước ta chọn là Ngày GÐVN từ 4/5/2001 nhằm đề cao vi...
6:42:00 SA

Ngày của Cha

Ngày 21/6/2009 là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6/09 theo phong tục Mỹ và Âu Châu là Ngày của Cha ( Father's Day ) . Đây là ng...
7:37:00 SA

THĂM BẮC KINH

Ảnh chụp tòan đòan trên quảng trường Thiên An Môn Bản đồ Bắc Kinh Từ ngày 13/4 – 17/4/2009 tôi đã đựơc...
Được tạo bởi Blogger.