2:06:00 CH

HỌC LÀM NGƯỜI

Đạt Lai Lạt Ma 1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.   Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả  mọi lỗi lầm đều đổ c...
3:54:00 CH

Du lịch Nhật Bản

Trung tuần tháng 6/2014  Ông Bà Trần Văn Khôi - Đỗ Kim Vinh  các con của Cụ Đỗ Xuân Dục và Nguyễn Thị Hiến đã đi du lịch một số thành phố...
10:48:00 SA

NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Món quà của  SỰ LẮNG NGHE  :           Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe khô...
Được tạo bởi Blogger.