8:56:00 SA

Một bài viết thật hay

Một bài viết thật hay, đầy đạo lý. cho cả đời lẫn đạo. Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sanh ra lại khá...
Được tạo bởi Blogger.