6:47:00 SA

BỐ MẸ CON ĐÃ CHIA TAY RỒI...!

  BỐ MẸ CON ĐÃ CHIA TAY RỒI...! Con ở với bố. Bố hứa với con: “Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chị...
Được tạo bởi Blogger.