9:57:00 SA

Thăm khu đền ANGKOR - Campuchia

Có lẽ không có điểm du lịch nước ngoài nào gần Việt Nam lại hấp dẫn về thắng cảnh với giá cả hợp lý như du lịch Campuchia ,mà đích...
8:41:00 SA

Bài thơ : Đôi dép

  Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thàn...
Được tạo bởi Blogger.