6:46:00 SA

“BF” TRONG TIẾNG ANH

  “BF” TRONG TIẾNG ANH Một chàng trai nọ nói với một cô gái : - Chúng ta là BF ! Cô gái hỏi : - BF là gì? - Nghĩa là Best Friends ( bạn thân...
Được tạo bởi Blogger.