8:01:00 SA

Thơ ; Với Ông - Với Bà

VỚI BÀ Mất gì thì mất bà ơi Xin trời đừng để còn tôi, mất bà Cả hai ta đã về già Mà tôi cứ sợ mất bà còn tôi ...
Được tạo bởi Blogger.