9:17:00 SA

Mỗi ngày

Mỗi ngày tôi đang sống Cũng là mỗi ngày đang chết Như cây xanh lớn lên Rồi héo lá, úa vàng Biến thành đất để ươm mầm Cho...
9:18:00 SA

Già sao cho …sướng

  Gìà thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng . Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đ...
4:13:00 CH

Những câu ý nghĩa

Qúy bạn thân mến.         Xin  ̣được chia sẻ cùng qúy bạn qua những hình ảnh đẹp và những lời mang nhiều ý nghĩa đáng để ta suy nhẫm. ...
Được tạo bởi Blogger.