8:37:00 SA

Người Mỹ tại Việt Nam

Mark A.Ashwill Nhà giáo dục Người Mỹ tại Việt Nam Khoảng thời gian tôi chu du ngoài quê hương mình chiếm đến hơn 40% cuộc đời. ...
Được tạo bởi Blogger.