1:44:00 CH

Nhớ phố Lò Đúc ngày xưa...

...Còn nhớ cuối phố Lò Đúc những năm 60 có cây đa rất to, nay vẫn còn, không hiểu sao người ta gọi là cây đa Nhà Bò. Cây đa cao vời vợi, tán...
Được tạo bởi Blogger.