9:47:00 SA

Thăm Hollywood - Mỹ

      Khi đến tiểu bang California chúng tôi được tới tham quan kinh đô điện ảnh nổi tiếng của Mỹ và thế giới là Hollywood ....
Được tạo bởi Blogger.