8:29:00 SA

Thiên nhiên rực rỡ

Thiên nhiên rực rỡ trong tranh Peter Ellenshaw Hồ nước, sắc thắm của hoa, sắc xanh của lá... đẹp tươi sáng, sinh động trong tranh họa ...
Được tạo bởi Blogger.