8:26:00 SA

Nghĩ về Ngày 30 tháng 4

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ ĐÁNH HỘI ĐỒNG Các bạn, Cũng chỉ vì cái nguyện vọng làm cho đất nước được thống nhất và dân tộc được độc lập mà dân...
2:46:00 CH

Huyền bí tháp Chàm Ninh Thuận

Huyền bí tháp Chàm Ninh Thuận Di tích tháp Pô Klong Garai là quần thể tháp Chàm được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14, nằ...
Được tạo bởi Blogger.